Nawigacja

Informacje ogólne Cele i zadania SK PCK Historia PCK Plan pracy w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy w roku szkolnym 2016/2017

SK PCK

Informacje ogólne

 

Demokryt powiedział:

"Ludzie błagają Boga o zdrowie. Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie zdrowia leży w jego własnych rękach".

 

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem naszego koła jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, problematyka własnego zdrowia  i możliwości świadomego oddziaływania na jego stan, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.


Opiekunem Szkolnego Koła PCK w Zespole Szkół nr 2 w Bukownie jest mgr Katarzyna Kabza.